Graf

DNBs resultater for tredje kvartal 2016 presenteres torsdag 27. oktober

 

Finansielle mål og oppnåelse

  Mål 2016-2018
 Egenkapitalavkastning (overordnet mål)  > 12 %
 Utdelingsforhold for utbytte (når kapitalkravet er nådd)
> 50 %
 CET1 ratio 2017 (Basel I overgangsregler) ~ 15.5 %
 Kostnadsgrad frem mot 2018
< 40 %

For mer informasjon se årsrapport og kvartalsrapporter
 
Rapporter
gå til rapporter
  
 
 
Mer informasjon: Prinsipper for kommunikasjon/IR-politikk