Grafikk-illustrasjon
DNBs resultater for 2. kvartal 2015 kommer 10. juli. Se resultatene for 1. kvartal her.
 

Finansielle mål og oppnåelse

  Mål 2016-2017 2014
 Egenkapitalavkastning (annualisert)  > 12 % 13,8%
 Utdelingsforhold for utbytte >50%  
 CET1 ratio Basel I overgangsregler Minimum 14% 12,7%
 Kostnadsgrad ~40% 41,9%

For mer informasjon se årsrapport og kvartalsrapporter
 
Rapporter
gå til rapporter
  
 
 
Mer informasjon: Prinsipper for kommunikasjon/IR-politikk