Graf

DNBs kapitalmarkedsdag – 16. november 2016. Les presentasjon.

Se også Webcast fra Kapitalmarkedsdagen

 

Finansielle mål

  Mål 2017-2019
Egenkapitalavkastning (overordnet mål)  > 12 %
Utbyttegrad 30-50 % for 2016
> 50 % fra 2017
Ren kjernekapitaldekning
(Basel I overgangsregler)
~ 15.7 %
Kostnadsgrad
< 40 %
For mer informasjon se årsrapport og kvartalsrapporter
 
Rapporter
gå til rapporter
  
 
 
Mer informasjon: Prinsipper for kommunikasjon/IR-politikk