Norsk indeksfond

illustrasjonsbilde
Indeksfondet DNB Norge Indeks er som et helt vanlig aksjefond, bare billigere. DNB Norge Indeks skal følge utviklingen til Oslo Børs og ikke forsøke å slå den.
Indeksfondet DNB Norge Indeks følger utviklingen på Oslo Børs. Det norske næringslivet er godt posisjonert for vekst og tjener gode penger.
Fondsfakta
Minstetegning
100 kr.
Årlig kostnad 0,2 %
Forvaltningskap. 5,3 mrd.
Morningstar rating
Tre stjerner fra Morningstar 

Verdiutvikling DNB Norge Indeks

Kursutvikling DNB Norge Indeks
Faktainformasjon om DNB Norge Indeks


Indeksfond passer for deg som

  • skal spare fem år eller lengre
  • ønsker god avkastning
  • er opptatt av lave kostnader
  • vet at verdiene kan svinge til dels betydelig underveis

Fordeler med indeksfond

Et indeksfond er som et vanlig aksjefond, bare billigere.
  • Forvaltningshonorar på kun 0,2 prosent
  • 0,- i gebyr ved kjøp og salg
  • Minstetegning: 100 kroner
  • Rimeligere enn tradisjonell analysedrevet aksjeforvaltning

I indeksfondene utelukker vi selskaper som ikke følger våre retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Se også:
» Vårt mest populære indeksfond - DNB Global Indeks

» Aktivt forvaltede aksjefond
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no