iPad, skrivebord, mann, kaffekopp

Ønsker du mulighet for bedre avkastning på din overskuddslikviditet er fondshandel et godt alternativ. Fondshandel krever at du er nettbankkunde.

Bedre avkastning på overskuddslikviditeten
Fond er enkle, gjennomsiktige og godt regulerte spareprodukter. Vi har fond som passer for både korte og lange investeringshorisonter. Bedriftens fondsbeholdning er alltid oppdatert i din nettbank.

Mulighet for bedre avkastning

 
 

Hvordan kjøpe fond?

Hvordan selge fond?

Våre fond
Her finner du kurser, avkastningstall og faktainformasjon på våre verdipapirfond.
 

Avkastningstall og fakta

Markedssyn

Våre utmerkelser

 
 

Spørsmål og svar

Hvordan komme i gang med fondshandel?

For å komme i gang med å handle fond i nettbanken må du bestille fondshandel. Bestillingen kan gjøres her.

Hvorfor kjøpe fond?

Fond er smart for deg som skal plassere penger langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente høyere avkastning enn risikofri rente. 

Hvem kan handle fond via nettbanken?

Du må ha «bestillerrolle» i nettbanken for å kunne handle fond. Mer informasjon om tilganger finner du på Hjelp & kundeservicesiden

Hvordan handler jeg fond?

Etter å ha bestilt fondshandel gjøres kjøp, salgs- og fondsbytter i nettbanken.  

Hvordan selger jeg fondsandeler?

Salg gjøres via nettbanken. Gå inn på «Andre tjenester», «Fondshandel» og velg «Selg fond» Du velger da å selge hele eller deler av fondet. Husk å bekrefte valget. 

Når kommer pengene inn på konto, når jeg selger fondsandeler?

Andelene blir innløst første virkedag etter at ordren er registrert, med kurs som er gjeldene den dagen. Deretter kommer pengene inn på konto etter to til tre virkedager. 

Hvilke fond kan jeg handle?

Her er listen over fond du kan handle: fondsliste

Hva beskattes ved salg av fond?

Realisert kursgevinst i fond kommer til beskatning det året andelene selges. 
Har du flere spørsmål om beskatning kan du kontakte vårt fondssenter på telefon: 22 47 40 00 eller epost: fond@dnb.no
 

Nettbank

» Bli nettbankkunde 

Se også:

» Blanketter og skjemaer
» Om oss
» Slik forvalter vi